Garantievoorwaarden

Op al onze airconditioners geven wij 24 maanden garantie mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan;

  • De genoemde garantietermijn gaat in op moment van factuurdatum leverantie
  • Wij vragen altijd om een factuur van het bedrijf dat de airco in werking heeft gesteld

Installeren van uw airconditioner

De airconditioners die wij op onze website aanbieden zijn prima zelf te plaatsen. U dient er echter rekening mee te houden dat het aansluiten van de koelleidingen en het inbedrijfstellen van de airconditioner, uitgevoerd dient te worden door een F-gassen gecertificeerde installateur.

Wat zijn F-gassen ?

F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen. De toename van deze broeikasgassen in de atmosfeer versterkt het zogenaamde broeikaseffect. Hierdoor wordt de aarde steeds warmer, dat een ernstige bedreiging voor het milieu vormt. F-gassen worden veel gebruikt in klimaatinstallaties en koelsystemen.

F-gassen verordening

Op dit moment is de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Doel van de verordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen.

Uitsluitingen

Er is geen sprake van garantie indien:

  • Het defect is ontstaan door achterstallig onderhoud of ernstige vervuiling van de installatiedelen
  • Het typeplaatje is verwijderd of onleesbaar gemaakt
  • De apparatuur niet meer in de originele staat is gemonteerd
  • Uw airco niet door een F-gassen gecertificeerde monteur is geplaatst

Afhandeling van garantieaanvragen

Een garantieaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien de volgende gegevens aan ons kunnen worden overlegd:

  • Factuur van installatie door een erkend bedrijf
  • Datum waarop de installatie in bedrijf is genomen
  • Datum waarop het defect is ontstaan
  • Garantieaanvraag kunt u mailen naar info@hc-systems.nl


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend: